ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ by งานพัสดุ, เข้าชม 63

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)