Blog Detail Pic

ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 16 กุมภาพันธ์

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้เข้าดูความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬากลางและการก่อสร้างอาคารยิมเนเซียม ซึ่งการก่อสร้างมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก


อัลบั้มภาพ