รับสมัครนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รอบทั่วไป (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564

จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 431
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบทั่วไป (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2564
 
อ่านประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบทั่วไป (รอบที่ 2) ที่
 
สมัครผ่านเว็บไซต์
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4404 1620 ต่อ 23
 
--------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 6 มิถุนายน 2564
 
อ่านประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) ที่
 
สมัครผ่านเว็บไซต์
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4404 1620 ต่อ 23

อัลบั้มภาพ