ขอเรียนเชิญ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม E-Training

พุธ 8 เมษายน by Admin, เข้าชม 298

“การอบรมออนไลน์ E-Training”
***ผ่านการอบรมออนไลน์ (Webex Cisco)
Cisco WebEx Training for Smart University Platform

 เข้าอบรมออนไลน์ได้ที่ https://cisco.webex.com/meet/zblakong
หรือสแกน qr code


 สมัครออนไลน์ได้ที่ bit.ly/regiswebex
หรือสแกน qr codeในวันที่ 9 เมษายน 2563
***ผู้เข้าอบรม เข้าร่วมอบรมออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชันออนไลน์ 

กำหนดการและข้อแนะนำ

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ไม่แนะนำให้นั่งร่วมกัน แล้วดูจอเดียวกัน หรือ พูดคุย หรือฟัง จากไมค์ ,ลำโพง ที่ติดมากับ Laptop ทั้งนี้ เนื่องจากหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงจาก COVID-19 แล้วยังจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีในการประชุม