ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือวัด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อังคาร 12 มกราคม by Kosin Sanannam, เข้าชม 73

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือวัด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)