ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2564

เสาร์ 9 มกราคม by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 1,188

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 014/2564 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2564