(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by งานพัสดุ | อังคาร 5 มกราคม

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)