พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อังคาร 22 ธันวาคม by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 264

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฉัททันต์ อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายนราธร ศรประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่นักเรียนทุนพระราชทานที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 2 คน คือ น.ส.สุภาพิชญ์ แถวโสภา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ และนายศุภกฤต โคตรดำ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 1 คน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จำนวน 1 คน

ในการนี้คณะกรรมการฝ่ายการสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มาตรวจเยี่ยม ติดตามผลการศึกษา และสัมภาษณ์ชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทานฯ โดยมี ผศ.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว


อัลบั้มภาพ