กิจกรรมการจัดการป่าชุมชนต้นน้ำและการจัดการจัดทำแนวกันไฟป่า ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จันทร์ 21 ธันวาคม by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 203

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ และโรงเรียนปรือใหญ่วิทยาบันลัง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมการจัดการป่าชุมชนต้นน้ำและการจัดการจัดทำแนวกันไฟป่า ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวกันไฟป่าป้องกันไฟไหม้ป่า สร้างกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนระหว่างกันให้มีการอนุรักษ์ป่าชุมชนต้นน้ำ และพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ในชุมชนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -19 ธันวาคม 2563 

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.ฉลอง สุขทอง รองอธิการฝ่ายกิจการพิเศษ ม.รภ.สร. กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ บ้านอาโพน ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์


อัลบั้มภาพ