ม.รภ.สร. ต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และ ตชด.21 ที่มาตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

จันทร์ 21 ธันวาคม by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 251

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฉัททันต์ อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นางภัทรวรรธน์ ลีลาพัฒนาชัยกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุนฯ และบุคลากรหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ พ.ต.ท.วราวุธ พรมกอง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ค่ายสุรินทร์ภักดี นางธัญญลักษณ์ จันทร์ศรี ผู้แทนศึกษาธิการ จ.สุรินทร์ นางจันทรัตน์ กงจักร ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาด จ.สุรินทร์ พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 7 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพูดคุย ให้คำแนะนำ และสอบถามถึงความเป็นอยู่ การใช้จ่ายเงิน รวมถึงอุปสรรคต่าง ๆ จากตัวนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษา


อัลบั้มภาพ