(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 3 ชุด ด้วยราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by Kosin Sanannam | อังคาร 1 ธันวาคม

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 3 ชุด ด้วยราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)