มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

พุธ 18 พฤศจิกายน by Admin, เข้าชม 1,115

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย คำโสภา

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชฎา สุขเกษม

----งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์----


อัลบั้มภาพ