ม.รภ.สร. รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควต้า ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2564

อังคาร 27 ตุลาคม by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 4,064
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2563 - 17 มกราคม 2564
 
"เปลี่ยนความชอบเป็นอาชีพ มาสร้างอนาคตกับเรา ก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวไปกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"
 
▶️ อ่านประกาศรับสมัครและคุุณสมบัติของผู้สมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบโควต้า ได้ที่
 
▶️ อ่านประกาศรับสมัครและคุุณสมบัติของผู้สมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) รอบที่ 1 ได้ที่
 
▶️ โครงการทุนเพชรอินทนิล (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) จำนวน 100 ทุน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2563 - 6 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านประกาศรับสมัครและคุุณสมบัติของผู้สมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรอินทนิล ได้ที่
 
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://srru.ac.th เมนูด่วน "สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา" หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานรับสมัครนักศึกษา (ช่องบริการที่ 4) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4404 1620 ต่อ 23

อัลบั้มภาพ