ผู้บริหาร ม.รภ.สร. ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ คนใหม่

พฤหัสบดี 1 ตุลาคม by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 631

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 18.30 น. ณ ห้องรัตนสุวรรณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดี ผศ.ปรียา งามสอาด อ.ดร.ธัญเทพ สิทธิเสือ ผู้ช่วยอธิการบดี และ อ.รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับและมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับนายสุวพงศ์ และนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ อดีตผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน และนายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ และนายกเหล่ากาชาด จ.สุรินทร์ โดยมีหน่วยงานราชการใน จ.สุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ


อัลบั้มภาพ