ผู้บริหาร ม.รภ.สร. เข้าชี้แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ศุกร์ 21 สิงหาคม by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 633

วันที่ 13, 15 และ 17 สิงหาคม 2563 ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.พงษ์ชาญ  ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ น.ส.เมลดา ชุมชัยเวทย์ และนายสิทธิศักดิ์ หมายเจริญ เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา ณ สำนักงบประมาณ กทม. 

 

ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 503,554,600 บาท ได้รับการพิจารณาให้ผ่านทั้งหมด โดยมิได้ถูกตัดหรือปรับลดงบประมาณแม้แต่รายการเดียว


อัลบั้มภาพ