ม.ราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) และทุนเพชรอินทนิลประจำปีการศึกษา 2567
เสาร์ 30 ก.ย. | by สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ
3551

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) และทุนเพชรอินทนิล ประจำปีการศึกษา 2567 โดยสามารถสมัครผ่านรูปแบบออนไลน์ที่ http://new.srru.ac.th

- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 กันยายน - 5 ธันวาคม 2566
ลิงก์ประกาศ https://bit.ly/45PnRrU

- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2566 - 14 มิถุนายน 2567
ลิงก์ประกาศ  https://bit.ly/3t5KNEE

- รับสมัครนักศึกษาทุนเพชรอินทนิล (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) จำนวน 50 ทุน **เฉพาะผู้ที่สมัครที่รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในภาคปกติ รอบที่ 1 เท่านั้น**
ลิงก์ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุน https://bit.ly/3EJmYW6
ลิงก์ประกาศรับสมัคร  https://bit.ly/3PHaZ1q
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://new.srru.ac.th/scholarship

ผู้สมัครควรอ่านประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา เพื่อผลประโยชน์ของผู้สมัครเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4471 0000 กด 1, 0 4451 4606


อัลบัมรูป
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image