ม.ราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 1/2566
เสาร์ 30 ก.ย. | by สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ
4835

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 1/2566

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศและเว็บไซต์

https://short-course.srru.ac.th

 

 


อัลบัมรูป
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image