หน่วย กยศ. ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมประเภทรายใหม่ที่ยังไม่เคยขอกู้ยืมและทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ทุกชั้นปี)
เสาร์ 30 ก.ย. | by งานประชาสัมพันธ์
ข่าวทั่วไป
5553

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมประเภทรายใหม่ที่ยังไม่เคยขอกู้ยืมและทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ทุกชั้นปี) จัดโดยหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


อัลบัมรูป
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image