ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
เสาร์ 30 ก.ย. | by งานประชาสัมพันธ์
ข่าวทั่วไป
6347

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ผศ.พรรณราย คำโสภา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประกอบกิจกรรม

โดยในเวลา 07.00 น. เป็นกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุและสามเณร จำนวน 146 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นเวลา 17.30 น. เป็นพิธีวางเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทองจากหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตามลำดับ


อัลบัมรูป
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image