ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
เสาร์ 30 ก.ย. | by งานประชาสัมพันธ์
ข่าวทั่วไป
6525

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 "อินทนิลช่อที่ 50" โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 จำนวนกว่า 1,700 คน


อัลบัมรูป
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image