Blog Detail Pic

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วย Moodle ระยะที่ 2

by Admin | พุธ 17 มิถุนายน

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วย Moodle ระยะที่ 2”

  • หลักสูตรที่ 1 สำหรับอาจารย์ วันที่ 23-29 มิถุนายน 2563

  • หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลาง ชั้น 2 อาคาร 28 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

—กำหนดการ—

 

สมัครที่ bit.ly/srrumoodle

 

ศึกษาคู่มือก่อนเข้าร่วมการอบรมที่ bit.ly/moodleman

 

 


อัลบั้มภาพ