ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร จ.สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 บูรณาการร่วมกับ โครงการแสดงสินค้าและให้คำปรึกษาด้านการเกษตร
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by งานประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวผู้บริหาร
679

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ลานกิจกรรมอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง บ้านทำเนียบ ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ผศ.พรรณราย คำโสภา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร จ.สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 บูรณาการร่วมกับ โครงการแสดงสินค้าและให้คำปรึกษาด้านการเกษตร โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม

ในการนี้คณาจารย์และบุคลากรจากคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ออกบูธจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


อัลบัมรูป
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image