เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดครุภัณฑ์ฟาร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์ จำนวน 1 ชุด

by Kosin Sanannam | จันทร์ 15 พฤษภาคม

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดครุภัณฑ์ฟาร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์ จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดไฟล์