Blog Detail Pic

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 10 พฤษภาคม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 224/2566 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดไฟล์