ม.ราชภัฏสุรินทร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยบิลด์ไบรท์ ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่มาศึกษาดูงานบริบททางด้านงานวิชาการ งานวิจัย และการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการสานสัมพันธ์ไมตรี
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by งานประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวผู้บริหาร
8268

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาิวทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ และงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยบิลด์ไบรท์ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Build Bright University : BBU, Siem Riep, Cambodia) ที่เดินทางมาศึกษาดูงานบริบททางด้านงานวิชาการ งานวิจัย และการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการสานสัมพันธ์ไมตรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ในการนี้คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยบิลด์ไบรท์ (BBU) ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามลำดับ

 


อัลบัมรูป
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image