Blog Detail Pic

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ม.รภ.สร.

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 12 มิถุนายน

โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยวิทยากรจากสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มิถุนายน 2563 ผ่านการสแกน QR Code

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4404 1597


อัลบั้มภาพ