Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดสุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 17 มีนาคม

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านโจรก ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน ซึ่ง ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ประธานในพิธี ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการ ได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน 500 คน จากนั้นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน 2 ทุน เชิญพระบรมฉายาลักษณ์มอบแก่ผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน มอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษา และมอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาจาก บริษัท สินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ตามลำกับ

ทั้งนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท สินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด จำนวน 2 คน ได้แก่ นายสันติภพ มาลีหวล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายธีรภัทร์ แจ่มใส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


อัลบั้มรูป