หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 3/2566
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by งานประชาสัมพันธ์
ข่าวทั่วไป
543

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 3/2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน ในรูปแบบไม่เป็นทางการ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

ในการนี้ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนส่วนงานเจ้าภาพส่งมอบป้ายสภากาแฟให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการเป็นเจ้าภาพสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 4/2566 ช่วงเดือนเมษายน 2566 ณ โครงการชลประทานสุรินทร์ (ห้วยเสนง) ต่อไป


อัลบัมรูป
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image