หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จ.สุรินทร์ และหน่วยงานคลินิกเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมในงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2565
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by งานประชาสัมพันธ์
ข่าวทั่วไป
4464
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมในการประชุมสมัยสามัญของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ในงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2565 โดนมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมมอบเกียรติบัตร และเยี่ยมชมผลงานการแข่งขันทักษะสาขาศิลปะเกษตรและนิทรรศการแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 
ในการนี้หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จ.สุรินทร์ โดย อ.ดวงตา โนวาเชค ผู้ประสานงานหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จ.สุรินทร์ ร่วมกับ หน่วยงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และคณะ ได้ร่วมงานดังกล่าว พร้อมเสนอผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 3 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ ผลงานการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบรังไหมแบบควบคุมอุณหภูมิและเครื่องผลิตเส้นไหมทอมือพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร และผลงานเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหมกระบวนการสาวไหมเครื่องสาวไหมพลังงานแสงอาทิตย์และกระบวนการเตรียมเส้นไหมด้วยเครื่องตีเกลียวเส้นไหม โดย ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ และผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติและการสร้างอัตลักษณ์ลวดลายบนผืนผ้าโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดย ผศ.ดร.อรนุช นาคชาติ และ อ.ศิริกุล อัมพะวะสิริ

อัลบัมรูป
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image