ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม เกษตร พลังงาน อาหาร และอากาศ “Asia Hub Workshop on Collaborative Research Progress and Future Plans”
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by งานประชาสัมพันธ์
ข่าวทั่วไป
4188

ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Asia Hub Workshop on Collaborative Research Progress and Future Plans” ซึ่งเป็นการประชุมด้านสิ่งแวดล้อม เกษตร พลังงาน อาหาร และอากาศ เพื่อให้เกิดความสามารถในการขอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในอนาคต ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับชาติและระดับนานาชาติ ประกอบด้วย Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา Nanjing Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้นำเสนอแผนด้านยุทธศาสตร์ การศึกษา วิชาการ และวิจัย รวมถึงบริบทในด้านที่ตั้งและภูมิศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และพูดคุยหารือเรื่องการพิจารณาความร่วมมือ MOU กับ Nanjing Agricultural University และ Michigan State University รวมถึง Asia Hub Partners

ทั้งนี้ Asia Hub ได้ให้ความสนใจในด้านการพัฒนาครูและการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวมทั้งการทำความร่วมมือทางวิชาการในด้านการศึกษา การพัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตต่อไป


อัลบัมรูป
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image