กำหนดการสอบ Exit Exam ในรูปเเบบออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2565
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศ
18163

ม.รภ.สร. กำหนดจัดสอบ Exit Exam สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ รหัส 63 ทุกหลักสูตร และนักศึกษาที่จะแจ้งสำเร็จการศึกษา

1. ประกาศที่เกี่ยวข้อง

2. ตรวจสอบรายชื่อ

3. กำหนดการสอบ

         วัน เดือน ปี

สำหรับ

เวลา

วิชา

เวลาที่ใช้

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

- รหัส 63 ทุกหลักสูตร
- นักศึกษาที่จะแจ้งสำเร็จการศึกษา

09.00 – 11.30 น.

ทักษะภาษาอังกฤษ

2 ชั่วโมง

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

- รหัส 63 ทุกหลักสูตร
- นักศึกษาที่จะแจ้งสำเร็จการศึกษา

13.30 - 15.00 น.

สมรรถนะดิจิทัล

1 ชั่วโมง

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

  • เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง สำหรับทำข้อสอบ 
  • เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง สำหรับแสดงภาพขณะทำข้อสอบ (ควบคุมการสอบด้วยโปรแกรม Cisco Webex )

5. ช่องทางการสอบ 

6. คู่มือการเข้าสอบ

7. วิธีการเข้าระบบ

  • User (ชื่อผู้ใช้) คือ รหัสประจำตัวนักศึกษา (11 หลัก)
  • Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)

 

8. ข้อปฏิบัติในการสอบ

9. วิธีการดาวน์โหลด ติดตั้งโปรแกรม Cisco WebEX

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

วีดิทัศน์ การเข้าใช้งานระบบสอบ e Testing SRRU