Blog Detail Pic

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่ง ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา และนายกสโมสรคณะ

by Administrator | อังคาร 28 กุมภาพันธ์

ประกาศ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่ง  ประธานสภานักศึกษา  นายกองค์การบริหารนักศึกษา นายกสโมสรคณะ

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-14 มีนาคม 2566

เลือกตั้งในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ณ โดมกิจกรรม (โดมช้าง) กองพัฒนานักศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นายชยพล แสงใส 08 0481 1484 (ผอ.กองพัฒนานักศึกษา)