Blog Detail Pic

ชมรม TO BE NUMBER ONE ม.ราชภัฏสุรินทร์ คว้ารางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ในการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566

by งานประชาสัมพันธ์ | อาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ในการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น


อัลบั้มรูป