Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมประชุมการจัดงาน "เทศกาลงานวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองสุรินทร่ครบ 260 ปี

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 13 กุมภาพันธ์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ผศ.พรรณราย คำโสภา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน "เทศกาลงานวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองสุรินทร่ครบ 260 ปี ในปีนี้ ระหว่างวันที่ 1 - 10 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ และสนามแสดงช้าง จ.สุรินทร์ โดยมีนายพิจิต บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์


อัลบั้มรูป