Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 8 ก.พ. - 19 มี.ค. 66 ผ่านทางระบบออนไลน์ที่ http://new.srru.ac.th/

อ่านประกาศรับสมัครได้ที่ https://bit.ly/3x64Y4d

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 21 มี.ค. 66
สอบคัดเลือก : 25 - 26 มี.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือก : 3O มี.ค. 66
รายงานตัว : 1 เม.ย. 66
 
** ผู้สมัครควรอ่านประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา เพื่อผลประโยชน์ของผู้สมัครเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4451 4606 ต่อ 23


อัลบั้มรูป