Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand-CEF และกิจกรรมอื่นในงานฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้ง ม.ราชภัฏสุรินทร์ ในที่ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 25 มกราคม

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ผศ.ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์กำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 มกราคม 2566 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่) จ.สุรินทร์ ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย มหกรรมงานแสดงสินค้าของดีภาคอีสาน จำนวน 19 จังหวัด จากตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดสุรินทร์ ผลิตภัณฑ์ OTOP ของเครือข่ายชุมชนกลุ่มชาวบ้าน กิจกรรมเทศกาลอาหารอร่อยจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมการแสดงช้างแสนรู้ การจัดงานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง “พิธีแต่งงานซัตเต” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ และ โครงการเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1 (1st Thailand Cultural Exchange Festival : Thailand-CEF) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ในการนี้ผู้บริหาร มรภ.สร. ได้ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม Thailand-CEF พร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมอื่น ๆ ของงานฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้ง มรภ.สร. ต่อที่ประชุมด้วย


อัลบั้มรูป