Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 23 มกราคม

ผศ.พรรณราย คำโสภา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ส่งคณะนักกีฬา หัวหน้านักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ รวมกว่า 200 คน เข้าร่วมการแข่งขัน 12 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 21 - 30 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


อัลบั้มรูป