Blog Detail Pic

ม.ราชภัสุรินทร์ ต้อนรับคณะกรรมการจากมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี ที่มาตรวจเยี่ยมโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านมของชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 23 มกราคม

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ประยุทธ คงอินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางภัทรวรรธน์ ลีลาพัฒนาชัยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คณาจารย์และนักศึกษาชมรมถันยรักษ์ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการจากมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี และทรูปลูกปัญญา ที่มาตรวจเยี่ยมโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านมของชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

ในการนี้ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้บรรยายสรุปกิจกรรมของชมรมที่ผ่านมา สาธิตการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง สาธิตการใช้แอปลิเคชั่น BSE และ E-Learning แลกเปลี่ยนและตอบคำถามจากคณะกรรมการ และนำเยี่ยมชมสถานที่ตั้งชมรม ตามลำดับ

สำหรับโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ ทรูปลูกปัญญา และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้เชิญชวนนิสิต-นักศึกษาร่วมประกวดโครงการดังกล่าว และจัดตั้งชมรถถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2565 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแนวร่วมอาสาสมัครภายใต้การดำเนินงานของชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการเผยแพร่ความรู้การดูแลเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ให้กับชุมชนหรือเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ


อัลบั้มรูป