เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ Smart Office และการพัฒนาพื้นที่ Co-working Space คณะครุศาสตร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ครุภัณฑ์การศึกษา)

by Kosin Sanannam | เสาร์ 7 มกราคม

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ Smart Office และการพัฒนาพื้นที่ Co-working Space คณะครุศาสตร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ครุภัณฑ์การศึกษา)

ดาวน์โหลดไฟล์