Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ร่วมแข่งขันประกวดดนตรีในงาน “รวมใจภักดิ์ 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 110,000 บาท

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 27 ธันวาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 23 ปี ร่วมแข่งขันประกวดดนตรีโครงการประกวดศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 “รวมใจภักดิ์ 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 110,000 บาท
 
โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้
1. รอบคัดเลือก Online Audition ส่ง Clip VDO การแสดงวงดนตรีจำนวน 1 เพลง ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ไม่จำกัดแนวเพลง) ส่งมาที่ https://bit.ly/3hAmaL7
2. รอบชิงชนะเลิศ ประกวดรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 2 เพลง ณ เวทีการแสดงสวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนใหม่) อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
 
- รับสมัครรอบคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2566
- ประกาศผลรอบคัดเลือก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
- รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.พรรณราย คำโสภา 08 5131 9752 (ด้านเกณฑ์การประกวดและวงดนตรี) และนายเอกราช สร้อยจิตร 08 7957 5716 (ด้านระบบการรับสมัครแข่งขันออนไลน์)


อัลบั้มรูป