Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | เสาร์ 3 ธันวาคม

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และสโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อย วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ยืนสงบนิ่ง ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มอบเครื่องหมาย (เข็มกลัดและตุ้งติ้ง) และเจิมหน้าผากแก่ผู้นำนักศึกษา ตามลำดับ

จากนั้นอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ทำพิธีมอบเครื่องหมายแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการแสดงว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์อย่างสมบูรณ์แล้ว