ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคล ครั้งที่ 13 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ BCG"
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by งานประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวผู้บริหาร
996

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคล ครั้งที่ 13 หัวข้อ "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ BCG (Research and Innovation for BCG Development)" ในรูปแบบผสม (Hybrid Conference) ทั้ง Onsite และ Online มีวัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สู่สาธารณชน โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดงาน

ในการนี้ประธานในพิธีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมและสนับสนุนการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ด้วย


อัลบัมรูป
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image