เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์กล้องจุุลทรรศน์แบบเสตอริโอ (Stereomicroscope) จำนวน 10 เครื่อง
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by นายณัฐพงษ์ กมลบูรณ์
จัดซื้อจัดจ้าง
498

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 334/2565 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครุภัณฑ์กล้องจุุลทรรศน์แบบเสตอริโอ (Stereomicroscope) จำนวน 10 เครื่อง