เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณเส้นใย จำนวน 1 ชุด
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by นายณัฐพงษ์ กมลบูรณ์
จัดซื้อจัดจ้าง
396

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 332/2565 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณเส้นใย จำนวน 1 ชุด