Blog Detail Pic

เปิดรับสมัครโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

เปิดรับสมัครโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ หลักสูตร  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

สมัครได้ที่ ลิ้งนี้  สมัคร

กำหนดการ

รับสมัครระหว่างวันที่   26  กันยายน   2565   ถึง  วันที่  7  ตุลาคม  2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก    8  ตุลาคม  2565
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์     11  ตุลาคม  2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   14  ตุลาคม  2565
รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่    16  ตุลาคม  2565 (จำนวนรับ  40  คน)

ดาวน์โหลดไฟล์