Blog Detail Pic

กิจกรรมสืบสานประเพณีแซนโฎนตา วันกตัญญู บูชาบรรพบุรุษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 23 กันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศาลตายายประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และผู้แทนจากคณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานภายใน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีแซนโฎนตา วันกตัญญู บูชาบรรพบุรุษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สำหรับประเพณีแซนโฎนตาเป็นประเพณีเซ่นไหว้ผีและบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมร รวมถึงชาวเขมรหรือกัมพูชา จะจัดขึ้นทุกปีในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 โดยชาวบ้านจะประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตาบรรพบุรุษที่ล่วงลับภายในบ้าน จากนั้นจะเตรียมอาหาร ผลไม้ หมากพลู บุหรี่ ใส่กระทงเล็ก ๆ นำมาตั้งไว้นอกรั้วบ้านเพื่อให้ผีที่ไม่มีญาติ รวมถึงเซ่นไหว้ศาลปู่ตาประจำหมู่บ้าน เซ่นไหว้ศาลพระภูมิประจำบ้าน และจะประกอบพิธีกรรมที่วัดในวันแรม 15 ค่ำเพื่อให้บรรพบุรุษรับผลบุญกุศลที่อุทิศไป ทำให้บ่วงกรรมที่มีบรรเทาลง ซึ่งชาวไทยเชื้อสายเขมรยึดถือประเพณีนี้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ด้วยความเชื่อที่ว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับจะอวยพรให้ญาติหรือลูกหลานมีความสุขความเจริญ ประกอบอาชีพประสบความสำเร็จ