Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 25 สิงหาคม

ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ที่จะมาประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


อัลบั้มรูป