Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันขงจื่อ ม.ขอนแก่น ที่มาหารือและเยี่ยมชมการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต มรภ.สร.

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 19 สิงหาคม

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ นายทวีศักดิ์ นากดี นายกสมาคมฯ โรงเรียนสาธิตฯ นายจำลอง ปรุงเกียรติ อุปนายกสมาคมฯ โรงเรียนสาธิตฯ และคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ Assoc.Prof. Dr. Geng Jun ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและพูดคุยปัญหาการเรียนการสอนและการจัดสอบภาษาจีน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


อัลบั้มรูป