ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คว้ารางวัลชมรมดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง 20 ปี TO BE NUMBER ONE
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by งานประชาสัมพันธ์
รางวัลและความภาคภูมิใจ
3278

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัล "ชมรมดีเด่น" ระดับประเทศ ประจำปี 2565 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.ปทุมธานี

สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ตามแนวคิด "เยาวชนรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม" 


อัลบัมรูป
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image