ม.ราชภัฏสุรินทร์ รับการตรวจเยี่ยมพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน BCG model และ AIC
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by งานประชาสัมพันธ์
ข่าวทั่วไป
698

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมข้าวสารหอม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ผศ.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมคณะ ร่วมประชุมนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษกิจสีเขียว (BCG model) และศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Inovation Center : AIC) ของมหาวิทยาลัยต่อนายเจริญ ชื้อตระกูล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13

จากนั้นในภาคบ่ายคณะผู้ตราวจราชการได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของส่วนเหลือทิ้งทางการเกษตร กากเครื่องดื่มประเภทชาชงเพื่อประยุกต์ใช้ในการย้อมสีไหม รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ BCG model และการดำเนินงานของศูนย์ AIC ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


อัลบัมรูป
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image